FettsyreprofilFettsyreprofil

       Vet du om kosten du äter idag håller dig i balans?       

       Det är viktigt för att ha balans mellan omega-6 och

       omega-3 för att cellerna ska fungera optimalt. Med

       ett blodprov kan du få reda på om du är i balans.

       Kontakta mig om du vill veta mer på 0708-159606    

       eller pernilla@halsopillan.se


     


     

       

.     


Copyright © All Rights Reserved